Copyright 2020 - Alpha-Beheer BV

Aanleiding en overweging tot herontwikkeling:

 

Alpha Beheer ziet na jarenlange gedeeltelijke leegstand geen mogelijkheden om de kantoorfunctie volledig te handhaven. Dit sluit aan bij het landelijk beeld en is een direct gevolg van alle veranderingen in de maatschappij. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat die leegstand structureel is.

 

De rijksoverheid kwam recentelijk met een aanpassing van regelgeving op basis waarvan de transformatie van kantoorpanden naar andere functies (wonen) kan worden bevorderd. Dit levert met name ook de mogelijkheid op tot het behalen van een kwaliteitsslag in financiële zin.

 

 

Relevante achtergrondinformatie:

Landelijke stimulering van transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Lees meer hier.

Diverse stukken van de gemeente Oud-Beijerland waaruit blijkt dat het voorliggende plan aansluit op haar visie en bevonden noodzaak, o.a.:

 

Website OBL Vernieuwt

De Structuurvisie (OBL versterkt) 

Plan Correctieve herziening Wonen en de diverse daaronder vallende regels.